JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?

blog post image

Często pojawiającym się pytaniem ze strony osób, zainteresowanych oddłużeniem jest to, czy można się przygotować do ogłoszenia upadłości. W niniejszym artykule zebrano najważniejsze informacje – już na wstępie warto zaznaczyć, że zgromadzenie poniżej wymienionych informacji jest potrzebne nie tylko do sporządzenia samego wniosku, ale również do oceny czy ogłoszenie upadłości poprawi sytuację finansową dłużnika, czy […]

CZY OSOBA UZALEŻNIONA MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Czy osoba uzależniona może ogłosić upadłość konsumencką?

Problemy finansowe mogą wynikać z najróżniejszych powodów – historie naszych klientów są związane z problemami zdrowotnymi, wpływem pandemii na gospodarkę w kraju, inflacją, czy też problemami w życiu prywatnym. Zdarza się, że istotną rolę w powstaniu niewypłacalności pełni uzależnienie od używek – alkoholu, narkotyków czy hazardu. Osoby uzależnione często wpadają w konflikt z prawem lub […]

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE – KTÓRE SĄ NIETYKALNE?

Świadczenia społeczne - które są nietykalne

W poprzednim wpisie omówiliśmy skutki ogłoszenia upadłości, w tym kwes:ę zajęcia wynagrodzenia za wykonywaną pracę, podczas trwania postępowania upadłościowego. Jakimi innymi dochodami Upadłego może dysponować Syndyk w trakcie postępowania? Czy 500+, emerytura, renta i alimenty są nietykalne? Co do zasady, w skład masy upadłości wchodzi cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz […]

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ. CO SIĘ DZIEJE PO JEJ OGŁOSZENIU?

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wiele osób, którzy rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, jak ich życie się zmieni po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Pojawia się przekonanie, że jeżeli pojawią się kłopoty finansowe to wystarczy ogłosić upadłość konsumencką, aby zacząć żyć tak jak dawniej, natomiast należy mieć na uwadze, że upadłość konsumencka ma swoje konsekwencje – zarówno […]

UPADŁOŚĆ BEZ UTRATY MAJĄTKU? TAK, TO MOŻLIWE!

Upadłość bez utraty majątku

Likwidacja majątku nie jest jedynym sposobem, który umożliwi rozwiązanie problemów finansowych. Jeżeli dochody Dłużnika pozwolą na spłatę zobowiązań, po ich rozłożeniu na dłuższy okres, korzystniejszym rozwiązaniem może się okazać konsumenckie postępowanie układowe, które pozwala na ochronę majątku przed likwidacją. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UKŁADU Z WIERZYCIELAMI We wniosku o ogłoszenie upadłości można wykazać wolę zawarcia […]

TRYBY POSTĘPOWANIA W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ. CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Tryby postępowania w upadłości konsumenckiej

Na podstawie znowelizowanych przepisów Prawa Upadłościowego, obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r., obowiązują dwa rodzaje postępowania w upadłości konsumenckiej. Poniżej krótko wyjaśnimy, na czym polega każdy z nich i czego można się spodziewać, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE Postępowanie upadłościowe powinno być szybkim, przejrzystym i nieskomplikowanym postępowaniem, […]

PLAN SPŁATY – CZYM JEST?

Plan spłaty wierzycieli jest dokumentem, na mocy którego sąd dokonuje podziału pieniędzy zgromadzonych ze sprzedaży składników majątku dłużnika pomiędzy jego wierzycieli oraz określa, w jakim zakresie (w jakich kwotach) i okresie (przez ile lat), upadły jest zobowiązany spłacać ciążące na nim zobowiązania oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po […]