ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Pomimo tego, że każde otwierane postępowanie upadłościowe konsumenckie dotyczy tylko jednej osoby fizycznej, to zawsze ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków wpływa – i to w bardzo duży sposób – na sytuację majątkową drugiego. Jak dokładnie to wygląda? Poniżej szczegółowo odpowiemy na pytania związane z rozdzielnością majątkową. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – O CZYM […]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI – OBOWIĄZEK UPADŁEGO

Obowiązki osoby, wobec której ogłoszono upadłość konsumencką nie kończą się z momentem zakończenia postępowania upadłościowego. Po ustaleniu planu spłaty wierzycieli przez Sąd upadłościowy, Upadłego obowiązuje zakaz dokonywania czynności prawnych, dotyczących swojego. majątku, które mogłyby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty. Oprócz tego, Upadły jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości. W tym wpisie wyjaśnimy szczegółowo przepisy […]

CZY WARTO MIEĆ PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM?

CZY WARTO MIEĆ PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM?

Profesjonalny pełnomocnik może okazać się nieocenionym wsparciem przez cały czas trwania postępowania upadłościowego – począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po pomyślne zakończenie postępowania. Upadłość upadłości nie równa – niekiedy postępowania upadłościowe bywają skomplikowane, w szczególności, jeżeli upadły posiada znaczny majątek lub prowadzone są wobec niego inne postępowania sądowe. Skuteczne oddłużenie możliwe jest […]

CZYM JEST PRE-PACK W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

CZYM JEST PRE-PACK W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

W ramach nowelizacji prawa upadłościowego, która weszła w życie w marcu 2020 r. dopuszczono do stosowania w upadłości konsumenckiej tzw. pre-pack, czyli procedury przygotowanej likwidacji. Do tej pory procedura ta była stosowana przede wszystkim w postępowaniach o ogłoszenie upadłości spółek. Sprowadza się ona do zatwierdzenia przygotowanej sprzedaży majątku upadłego np. nieruchomości lub pojazdu o znacznej […]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM – DLACZEGO JEST LEPSZA OD EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

W tym wpisie opisujemy, czego należy się spodziewać po ogłoszeniu upadłości, gdy posiada się dom lub mieszkanie. Wskażemy również, jakie upadły posiada rozwiązania sytuacji mieszkaniowej, jeżeli syndyk sprzeda nieruchomość w toku postępowania upadłościowego. Na koniec przytaczamy trzy powody, dlaczego lepiej jest stracić mieszkanie w upadłości konsumenckiej, a nie w egzekucji komorniczej. MAJĄTEK DŁUŻNIKA – UPADŁOŚĆ […]

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI?

blog post image

Często pojawiającym się pytaniem ze strony osób, zainteresowanych oddłużeniem jest to, czy można się przygotować do ogłoszenia upadłości. W niniejszym artykule zebrano najważniejsze informacje – już na wstępie warto zaznaczyć, że zgromadzenie poniżej wymienionych informacji jest potrzebne nie tylko do sporządzenia samego wniosku, ale również do oceny czy ogłoszenie upadłości poprawi sytuację finansową dłużnika, czy […]

CZY OSOBA UZALEŻNIONA MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Czy osoba uzależniona może ogłosić upadłość konsumencką?

Problemy finansowe mogą wynikać z najróżniejszych powodów – historie naszych klientów są związane z problemami zdrowotnymi, wpływem pandemii na gospodarkę w kraju, inflacją, czy też problemami w życiu prywatnym. Zdarza się, że istotną rolę w powstaniu niewypłacalności pełni uzależnienie od używek – alkoholu, narkotyków czy hazardu. Osoby uzależnione często wpadają w konflikt z prawem lub […]

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE – KTÓRE SĄ NIETYKALNE?

Świadczenia społeczne - które są nietykalne

W poprzednim wpisie omówiliśmy skutki ogłoszenia upadłości, w tym kwes:ę zajęcia wynagrodzenia za wykonywaną pracę, podczas trwania postępowania upadłościowego. Jakimi innymi dochodami Upadłego może dysponować Syndyk w trakcie postępowania? Czy 500+, emerytura, renta i alimenty są nietykalne? Co do zasady, w skład masy upadłości wchodzi cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz […]

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ. CO SIĘ DZIEJE PO JEJ OGŁOSZENIU?

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wiele osób, którzy rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, jak ich życie się zmieni po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Pojawia się przekonanie, że jeżeli pojawią się kłopoty finansowe to wystarczy ogłosić upadłość konsumencką, aby zacząć żyć tak jak dawniej, natomiast należy mieć na uwadze, że upadłość konsumencka ma swoje konsekwencje – zarówno […]

UPADŁOŚĆ BEZ UTRATY MAJĄTKU? TAK, TO MOŻLIWE!

Upadłość bez utraty majątku

Likwidacja majątku nie jest jedynym sposobem, który umożliwi rozwiązanie problemów finansowych. Jeżeli dochody Dłużnika pozwolą na spłatę zobowiązań, po ich rozłożeniu na dłuższy okres, korzystniejszym rozwiązaniem może się okazać konsumenckie postępowanie układowe, które pozwala na ochronę majątku przed likwidacją. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UKŁADU Z WIERZYCIELAMI We wniosku o ogłoszenie upadłości można wykazać wolę zawarcia […]