Upadłość konsumencka

Na czym polega?

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Ciążą Ci kredyty „chwilówki”? wpadłeś w spiralę długów? Choroba lub inne wydarzenia losowe pozbawiły Cię pracy i środków do życia?

Pomagamy przejść przez wszystkie etapy upadłości konsumenckiej. Celem jest doprowadzenie do oddłużenia Klienta. 

Etapy usługi związanej z upadłością konsumencką

01

Wstępna rozmowa na temat sytuacji Klienta. Przedstawienie informacji o zadłużeniu, wspólny wybór optymalnej ścieżki postępowania.

02

Przekazanie Klientowi listy niezbędnych dokumentów i informacji, koniecznych do sporządzenia wniosku o upadłość.

03

Przekazanie przez Klienta ww. dokumentów i informacji, w szczególności dotyczących zadłużenia oraz historii jego powstania.

04

Sporządzenie przez INSOLVEO projektu wniosku o ogłoszenie upadłości i przekazanie go Klientowi celem wniesienia ewentualnych uwag.

05

Złożenie wniosku o upadłość do Sądu.

06

Oczekiwanie na postanowienie Sądu.

Czas trwania od rozpoczęcia usługi do złożenia wniosku w Sądzie: ok. 2-4 tygodnie.

Czas trwania od złożenia wniosku w Sądzie do ogłoszenia upadłości: ok. 2-10 tygodni.

Przebieg postępowania upadłościowego

Wariant uproszczony

  1.  Złożenie wniosku o upadłość konsumencką.
  2.  Ogłoszenie upadłości przez Sąd oraz powołanie syndyka.
  3.  Likwidacja przez syndyka majątku Dłużnika oraz ustalenie jego sytuacji życiowej, majątkowej i finansowej.
  4.  Sporządzenie przez syndyka projektu planu spłat wierzycieli i przedłożenie go wierzycielom oraz dłużnikowi.
  5.  Ustosunkowanie się do projektu planu spłat przez wierzycieli i dłużnika.
  6.  Ustalenie planu spłat przez Sąd upadłościowy.