W tym wpisie opisujemy, czego należy się spodziewać po ogłoszeniu upadłości, gdy posiada się dom lub mieszkanie. Wskażemy również, jakie upadły posiada rozwiązania sytuacji mieszkaniowej, jeżeli syndyk sprzeda nieruchomość w toku postępowania upadłościowego. Na koniec przytaczamy trzy powody, dlaczego lepiej jest stracić mieszkanie w upadłości konsumenckiej, a nie w egzekucji komorniczej.

MAJĄTEK DŁUŻNIKA – UPADŁOŚĆ I NIERUCHOMOŚĆ

Ogłoszenie upadłości powoduje utratę prawa do zarządzania swoim majątkiem, który w momencie ogłoszenia upadłości wchodzi w tzw. „skład masy upadłości”. Trzeba się liczyć z tym, że Syndyk zorganizuje przetarg na nieruchomość, ponieważ upadłość konsumencka ma na celu upłynnienie całego majątku – niestety, zamieszkałe budynki nie stanowią wyjątku od tej reguły. Istnieje możliwość wydzielenia kwoty za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, po sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład masy upadłości.

Treść art. 342a ustawy Prawo upadłościowe wskazuje, że:

jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, sąd wydziela upadłemu kwotę na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

Sąd ustalając kwotę do wypłacenia środków bierze pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu i opinię syndyka. Ten przepis znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy upadły traci jedynie udziały w nieruchomości.

Celem tego rozwiązania jest ochrona dłużnika, który poddając się dobrowolnie upadłości, traci nieruchomość i pozostały majątek, mający wartość zbywczą. Kwota ze sprzedaży nieruchomości zostaje podzielona między wierzycieli upadłości, a upadły ma zapewniony „świeży start”.

DLACZEGO LEPIEJ STRACIĆ NIERUCHOMOŚĆ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM?

Chociaż zrozumiałym jest, że każdy będzie bronił się ze sprzedażą do samego końca, są trzy racjonalne powody, dlaczego sprzedaż w upadłości konsumenckiej może być mniej dotkliwa dla dłużnika:

  1. Komornik prowadzi egzekucję do ostatniej złotówki, nie ma tu mowy o żadnej redukcji. W upadłości konsumenckiej nawet gdy cena uzyskana ze sprzedaży mieszkania nie pokryje całości zobowiązań, to po zakończeniu postępowania pozostała kwota może zostać umorzona.
  2. Po sprzedaży nieruchomości u syndyka, może zostać wydzielona kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowej, o której napisano powyżej. Postępowanie egzekucyjne nie oferuje takiej możliwości.
  3. W egzekucji komorniczej przez cały okres naliczane są wysokie odsetki. Dodatkowo egzekucja może być wznawiana do skutku. W postępowaniu upadłościowym, odsetki przestają być naliczane w momencie ogłoszenia upadłości, a postępowanie może zakończyć się częściowym umorzeniem zobowiązań.

W INSOLVEO posiadamy szerokie doświadczenie w skutecznym wnioskowaniu o wyodrębnienie kwot – nasi klienci wielokrotnie otrzymywali środki, o które wnioskowali w trakcie postępowania upadłościowego. Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej