Wiele osób, którzy rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, jak ich życie się zmieni po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Pojawia się przekonanie, że jeżeli pojawią się kłopoty finansowe to wystarczy ogłosić upadłość konsumencką, aby zacząć żyć tak jak dawniej, natomiast należy mieć na uwadze, że upadłość konsumencka ma swoje konsekwencje – zarówno pozytywne, jak i takie, które mogą być postrzegane jako negatywne. W tym wpisie rozważymy najbardziej kluczowe zagadnienia z tym związane.

CO SIĘ DZIEJE BEZPOŚREDNIO PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI?

Najbardziej odczuwalnym dla Upadłego skutkiem ogłoszenia upadłości jest przejęcie kontroli nad majątkiem przez Syndyka. Zarządza on rachunkiem bankowym, który wcześniej był do wyłącznej dyspozycji Upadłego, likwiduje majątek, jeżeli Upadły jest w posiadaniu nieruchomości lub ruchomości, która posiada wartość, pozwalającą na zaspokojenie wierzycieli. Syndyk nie zajmuje jednak przedmiotów codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania, jak np. sprzęty domowe lub narzędzia, które służą do pracy.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszystkie prowadzone przez komorników postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu. Oznacza to, że komornicy nie będą już zajmować wynagrodzenia upadłego, natomiast przez okres trwania postępowania upadłościowego pracodawca ma obowiązek przekazywać Syndykowi kwotę ściśle określoną przez przepisy (musi pozostawić Upadłemu do dyspozycji min. kwotę odpowiadającą aktualnemu wynagrodzeniu minimalnego).

Jeżeli Upadły jest w związku małżeńskim, to z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

CZY INFORMACJA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI JEST PUBLICZNA?

Informacja o wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości będzie widoczna w portalu publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, jak również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Może być to odbierane jako negatyw, jednak podanie do wiadomości publicznej informacji o ogłoszeniu upadłości nie powinno wiązać się ze stresem, wstydem czy skazą na nazwisku – poczucie wstydu nie powinno towarzyszyć komuś, kto podejmuje decyzję o rozpoczęciu działania na rzecz poprawy swojej sytuacji finansowej. Postępowanie upadłościowe jest uczciwym i legalnym rozwiązaniem, z którego korzysta tysiące Polaków rocznie.

Warto jednak uprzedzić najbliższą rodzinę oraz pracodawcę, aby uniknąć niespodziewanych pytań z najbliższego otoczenia.

CZY PODCZAS TRWANIA UPADŁOŚCI MOŻNA WZIĄĆ KREDYT?

Bardzo istotną konsekwencją ogłoszenia upadłości jest brak możliwości dalszego pogorszenia sytuacji majątkowej. Oznacza to, że Upadły nie może zaciągać dalszych zobowiązań, wziąć kredytu lub zakupić czegoś na raty. Dalsze zadłużenie się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może skutkować nawet umorzeniem postępowania. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że po wykonaniu ustalonego przez Sąd planu spłaty, zazwyczaj istnieje możliwość uzyskania kredytu.

CO DZIEJE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO?

Postępowanie upadłościowe kończy się w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty lub umorzeniu zobowiązań. Od tego momentu konieczne jest wykonywanie planu spłaty, zgodnie z postanowieniem Sądu. Upadły odzyskuje natomiast kontrolę nad swoim majątkiem, a Syndyk nie zajmuje już wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ?

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli ma charakter wyjątkowy – jest zarezerwowany dla osób, których sytuacja osobista w sposób oczywisty wskazuje, że są trwale niezdolne do jakichkolwiek spłat w razie wyznaczenia planu spłaty. Postępowanie upadłościowe konsumenckie najczęściej kończy się wyznaczeniem planu spłaty – jego tematyce poświęciliśmy osobny wpis, z którym można się zapoznać tutaj.

Ostatni skutek upadłości konsumenckiej, o którym poniżej, nie wymaga raportowania, nie jest widoczny w żadnych publicznych rejestrach i nie da się go zmierzyć – Upadły po zakończeniu postępowania odzyskuje kontrolę nad swoim życiem i może ponownie cieszyć się jego urokami.

Autor: Hannah Miś
Menedżer projektów INSOLVEO, specjalista ds. upadłości konsumenckiej