Dokładamy należytej staranności, by w pełni chronić Państwa dane osobowe. Stosujemy się do przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest kancelaria KMS Michalak Sokół z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 146 w Katowicach.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich w jednym z następujących celów:

Rodzaj danych osobowych zbierany za pośrednictwem strony internetowej

Podanie danych osobowych w formularzach na stronie internetowej jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji celów wymienionych powyżej. Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów oraz wymagane przepisami prawa.

W szczególności przetwarzamy dane:

Sposób przetwarzania danych osobowych i ich bezpieczeństwo

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej. System informatyczny, w ramach którego są przetwarzane Państwa dane osobowe, spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Administrator oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy kancelarii KMS Michalak Sokół. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora. Wszystkie osoby, mające dostęp do Państwa danych, zostały zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy oraz dochowania należytych środków ostrożności.

Nie udostępniamy podmiotom trzecim (za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa), nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób Państwa danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości) oraz jedynie w granicach prawem zakreślonych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w czasie niezbędnym do zrealizowania uzasadnionego celu prawnego Administratora.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji. Mogą Państwo także żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Wymienione wyżej prawa mogą Państwo zrealizować, kontaktując się z Administratorem. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć ją, wysyłając informację na adres administrator@kmsbiznes.pl. Uszanujemy Państwa decyzję. Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, Administrator uprawniony jest do dalszego ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki cookies

Pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, to drobne pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka tworzy i przechowuje w Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.). Dzięki temu przy powtórnej wizycie na stronie internetowej można łatwiej dopasować treść do potrzeb odbiorcy.

Cel zbierania plików cookies

Chcemy ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej, dopasowując jej treści do Państwa preferencji, ułatwić poruszanie się po podstronach oraz zapewnić niezbędne standardy bezpieczeństwa. Pliki cookies pozwalają także tworzyć statystyki, pomagające zrozumieć, w jaki sposób nasi Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. W efekcie możemy ulepszać jej strukturę i treści.

Rodzaje zbieranych plików cookies

Dane, które zbieramy, można podzielić na:

Zbieramy tylko dane statystyczne, które są całkowicie anonimowe. Żadne pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym oraz usunąć wszystkie przechowywane pliki. W zależności od przeglądarki / systemu operacyjnego, których Państwo używają, można skorzystać z następujących instrukcji:

Prosimy jednak pamiętać, że odmowa zgody na pliki cookies może powodować niepoprawne wyświetlanie strony przez przeglądarkę bądź brak możliwości korzystania z niektórych jej funkcjonalności.